Erklärvideos

Film «Anmeldung Altersrente» (DE, FR, IT)

Auszug aus dem individuellen Konto (DE, FR, IT)

Flexibler Bezug der Altersrente (DE, FR, IT)

Berechnung der Altersrente (DE, FR, IT)

Zuletzt aktualisiert: 26.04.2023